Oferta

 • Pielęgnacja i wycinka drzew
 • Przesadzanie drzew starszych
 • Prace porządkowe
 • Frezowanie pni oraz karczowanie
 • Koszenie trawników
 • Przygotowanie inwestycji
 • Inwentaryzacje drzewostanu, gospodarka drzewostanem
 • Projekty gospodarki drzewostanem
 • Projekty i urządzanie terenów zieleni oraz ogrodów
 • Nasadzenia drzew i krzewów
 • Ręczne odśnieżanie dachów i terenów
 • Doradztwo dla inwestorów

Kontakt

[email protected]


kom. 603 065 052

kom. 602 186 353

tel. 22 619 24 60